Biuletyn Informacji Publicznej
Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Biuletyn Informacji Publicznej


Dokumenty
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
platforma zakupowa
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024r.
Ogłoszenie o zamówieniu 1/TP/2024