Biuletyn Informacji Publicznej
Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Biuletyn Informacji Publicznej


Dokumenty
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Ogłoszenie o zamówieniu 01/TP/2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie postępowania 01/TP/2021
Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania 01/TP/2021
platforma zakupowa
Ogłoszenie o zamówieniu 02/TP/2021