Biuletyn Informacji Publicznej
Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Biuletyn Informacji Publicznej


Dokumenty
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019 r.
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 r.
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 r.
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2022 r.
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2023 r.